This is the heading

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Lederutvikling

Hvert individuelt "løp" er en dynamisk prosess
Les mer

This is the heading

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Ennea Team

The Nine Domains Approach© er en måte å arbeide med team, grupper og organisasjoner på. Ved å måle funksjonsnivået i ni forskjellige domener, vil vi få nye innsikter som muliggjør svært effektive løsninger.

Velfungerende team har et høyt funksjonsnivå og evner å etterleve bedriftens verdier – ”walk-the-talk”, mens team på lavere nivåer utøver makt, kontroll og krenkelser. Det er ofte utfordrende for en konsulent å forstå nøyaktig hvor skoen trykker. Nine Domains Approach (9D-A) er et to-dimensjonalt måleverktøy, som støtter fasilitatoren/konsulenten til å få en større klarhet og innsikt i teamets posisjon og dybde. Verktøyet beskriver ni domener/områder som til sammen utgjør en helhet for at et team, prosjekt eller et system skal fungere optimalt. Vi tar utgangspunkt i hvilke domener/områder teamet har sine sterke og svake sider, samt hvilket funksjonsnivå de opererer på. Med dette som utgangspunkt kan vi igangsette et prosess som er tilpasset det enkelte team. Fasilitatoren/konsulenten påvirker således ikke teamets utviklingsretning ut ifra sitt eget ståsted.

9D-A består av forskjellige undersøkelser, rapporter, kompendium og praktiske oppgaver. Kombinasjonen av disse elementene gir presise og praktiske måter å forbedre prestasjons- og funksjonsnivå på. 9D-A bidrar til å forbedre kommunikasjon, samhold, eierskap og ”tetter energi- og produksjonslekkasjer”.

Hvorfor anvende Nine Domain Approach? Fordi du kan:
– Identifisere ubalanse i teamets funksjons- og prestasjonsevne, og arbeide med aktuelle områdene for å skape  
  balanse
– Utvikle team på de områdene de er svake
– Støtte høyt presterende team og deres evne til å påvirke andre team/hele organisasjonen
– Forberede medarbeidere på organisatorisk endring som krever nye måter å tenke og å jobbe på
– Gi et kommunikasjonsverktøy som gir både et praktisk språk og en tilnærming for ledere å snakke om den 
  menneskelig dynamikken på en enkel og nyttig måte
– Kryssjekke et prosjekt, system, prosess eller metode for å sikre at alle nødvendige og viktige elementer eller 
  funksjoner har blitt vurdert
– Gi et støttende rammeverk som stimuler til fundamentale endringer og/eller fasilitere vekstprosesser som uten 
  dette rammeverket ville vært vanskelig å initiere eller opprettholde
– Forberede team for motivasjon, atferd, holdninger og verdier.